ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 34

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0003

Началната дата: 05.12.2017

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” .Допускат се варианти .

Прогнозна стойност на поръчката е в  размер на 100 000 лв.  без вкл.ДДС.

Обособена позиция № 1 – 80 000 лв.  без вкл.ДДС.

Медикаменти  действащи върху нервната система

Обособена позиция № 2  – 5 000 лв.  без вкл.ДДС.

Антибиотици

Обособена позиция № 3  – 15 000 лв.  без вкл.ДДС.

Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Решение - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Документация и образци - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • инф.за преписката и вх.№-ра в АОП - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на ценовата оферта - Публикувано на: 29 Декември 2017
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 29 Декември 2017
 • Протокол № 2 част 1-ва - Публикувано на: 15 Януари 2018
 • Протокол № 2 част 2-ра - Публикувано на: 15 Януари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Приложение 1 - об.поз.1 -изпълнители - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Приложение 1 - об.поз.2 -изпълнители - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Приложение 1 - об.поз.3 -изпълнители - Публикувано на: 18 Януари 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.1 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.2 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.3 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Договор Медофарма ЕООД - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.1 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Договор Фаркол АД - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.1 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.2 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Приложение №1.3 към договора - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Обява за възложена поръчка -номер в АОП - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Обява за възложена поръчка АОП - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Гаранции изпълнение
 • Софарма Трейдинг АД -банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Медофарма ЕООД -банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2018
 • Фаркол АД -банкова гаранция за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2018