ДПБ Св. Иван Рилски

Профил на купувача - ДПБ Св. Иван Рилски

ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ

Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски е създадена през 1949 г. на територията на Куриловския манастир. Тя е третата по брой легла психиатрична болница в България. Изградена е на павилионен принцип. В нея се лекуват остро и хронично психично болни, изпълняват  се рехабилитационни и социални програми, извършват се експертни задачи.

Болницата е място, даващо помощ на нуждаещите се и необходимата подкрепа на цялото общество в грижите за психично болните. Тя е лечебно заведение за терапия и рехабилитация и в нея се прилагат най-новите постижения на лечебната практика. Тук пациентите получават и подкрепяща среда, което също е от съществено значение за тях.

Основни цели на лечебното заведение са:

  • диагностично-лечебна дейност на психично болни
  • психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни
  • психосоциална профилактична дейност
  • грижи за психично болни

В ДПБ “Св. Иван Рилски” функционират пет отделения - Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - мъже, Отделение обща психиатрия, затворен тип за възрастни - жени, Отделение обща психиатрия полузатворен тип за възрастни - мъже, Отделение обща психиатрия, полузатворен тип -за възрастни жени и Диагностично-консултативен блок.

Екипът на ДПБ “Св. Иван Рилски” е съставен от висококвалифицирани специалисти – психиатри, психолози, социални работници и медицински сестри с утвърдена практика в областта на психичното здраве.

 

Телефони за контакт:

Централа 02 991 76 03
  02 991 76 04
Директор 0877 442 592
Главна мед. сестра 0878 790 567
Деловодство 0877 347 949
Счетоводство 0879 426 913
  0879 423 645
  0879 429 439
Технически секретар 0877 420 279
Куриер 0877 427 930