ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049069

Началната дата: 16.12.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Превоз на персонала на ДПБ "Св.Иван Рилски"- сутрешен и вечерен курс - за отиване и връщане 50 км

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 11 Януари 2016
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Информация от АОП - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащания
 • Плащане м.януари 2016 г. - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане м.февруари 2016 г. - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане м.март 2016 г. - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане м.април 2016 г. - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане м.май 2016 г. - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане м.юни 2016 г. - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане м.юли 2016 г. - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Плащане за м.август 2016 г. - Публикувано на: 06 Септември 2016
 • Плащане за месец септември 2016 г. - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9043523

  Началната дата: 06.07.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на бензин А95 и ГСМ за наличните МПС на ДПБ "Св. Иван Рилски" по видове и количества, съгласно приложената техническа спецификация.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Ценово предложение - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Информация в АОП - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Иформация от АОП - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане - Публикувано на: 07 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042623

  Началната дата: 09.06.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Поръчката е за: договаряне, отпечатване и предоставяне на ваучери за храна чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7/09.07.2003 год. Прогнозна стойност на поръчката – Стойността на ваучерите за храна за един служител възлиза на 20 лева месечно, респективно 60 лв. за тримесечие -Общата годишна стойност на ваучерите за храна възлиза на 34 000 лева прогнозна номинална стойност , като отпечатването и предоставянето им се извършва периодично /на всяко тримесечие/ по преценка на възложителя и по заявка. Ваучерите следва да бъдат с номинали от 1,2, 5, 10 и 20 лева.

   

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 01 Юли 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Допълнение към документация - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Юни 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9042586

  Началната дата: 08.06.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Изпиране и гладене на болнично бельо собственост на Изпълнителя и изпиране и гладене на болнични одеяла и работно облекло собственост на Възложителя за стационара на ДПБ "Св. Иван Рилски"

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 25 Юни 2015
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Решение - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане по договор - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Декември 2015
 • Плащане по договор - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9041536

  Началната дата: 08.05.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Периодична доставка на хигиенни и почистващи препарати за потребностите на ДПБ "Св. Иван Рилски" - гр. Нови Искър

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 19 Юни 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Документация - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 08 Май 2015
 • Съобщение за отваряне на офертите - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация за поканата в АОП - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 29 Май 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащания
 • Плащане м.юни,юли и август 2015 г. - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане за м.септември 2015 г. - Публикувано на: 15 Октомври 2015
 • Плащане за м.октомври 2015 г. - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане м.ноември 2015 г. - Публикувано на: 20 Декември 2015
 • Плащане за м. декември 15 г. и м.януари 16 г. - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане за м.февруари 2016 г. - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане за м.март 2016 г. - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане за м.април 2016 г. - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане за м. май 2016 г. - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане за м.юни 2016 г. - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0004

  Началната дата: 16.10.2015 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Предоставяне на услугата кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна - за пълен храноден на пациентите настанени в ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”.От 07:30 часа до 08:00 часа следва да бъде доставяна закуската; От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение АОП - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Информация за сключен договор за изпълнение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Информация от АОП за изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Решение - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Информация за преписката - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Информация по чл. 27, ал. 2 от ЗОП - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Документация за участие - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 31 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане по договор за януари - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Плащане по договор за февруари и март - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Информация за отваряне на цени - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Решени за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0003

  Началната дата: 07.09.2015 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Периодични доставки на на гориво за отопление - маркирано червено / газьол или дизелово гориво съгласно номенклатурата на„Лукойл Нефтохим Бургас” АД ; 50 хил. литра±20%;Качество: по БДС и Наредба №3 за качеството на горивата ;Цената при всяка конкретна доставка се определя на база цената на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД без ДДС към датата на приемане на доставка.; Надбавка за доставката не по-висока от 200 лв. без ДДС на 1000 литра дизелово гориво /договореното увеличение не се променя за срока на договора; Цената включва акциз съгласно българското законодателство към момента на доставката и всички разходи за доставка.; Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодичното изменение на цените;Начин на плащане: по банковата сметка на продавача до 60 календарни дни след представяне на фактура за извършена доставка; Срок на договора - 1 година. Всяка доставка трябва да бъде придружена с документ за съответствие съобразно изискванията за качество на предлагания продукт.Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържища /чл.92 а, ал.9 от ЗОП/.

  Договори и споразумения по ОП
 • Борсов договор - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Информация за скл.договор в АОП - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Инф.АОП за изпълнен договор - Публикувано на: 16 Септември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Заповед - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Информация за преписката - Публикувано на: 07 Септември 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 04 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0002

  Началната дата: 24.08.2015 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” - периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на 5-та МБАЛ София /. ДПБ „Св.Иван Рилски” няма болнична аптека/, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции :Обособени позиции: Обособена позиция № 1 Медикаменти действащи върху нервната система Групата включва : невролептици; антидепресанти; тимостабилизатори; коректори; безодиазепини и сънотворни Обособена позиция № 2 Антибиотици Обособена позиция № 3 Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка - при възлагане на обществени поръчки за доставка на лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – чл.25,ал.3, т.3 във връзка с чл.28,ал.1,т.5 от ЗОП. /допускат се варианти

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Обявление - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Документация - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 1 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.1 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.2 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Приложение 2.3 - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Октомври 2015
 • Информация за сключен договор в АОП - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Техническа оферта - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 22 Ноември 2016
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юни 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане - Публикувано на: 10 Август 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Септември 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2016
 • Плащане - Публикувано на: 15 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0001

  Началната дата: 17.02.2015 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Периодични доставки на хляб и хлебни изделия за стационара на ДПБ „Св.Иван Рилски” -  

  Обособена позиция № 1 „ хляб „ - хляб Добруджа

  Обособена позиция № 2 „ хлебни изделия ” - баници, кифли, геврек и др.закуски

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Решение - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Документация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 04 Април 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решени за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор по поз.1 - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Покана за сключване на договор по поз.2 - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Информация за сключени договори в АОП - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Договор за доставка на хляб - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Договор за доставка на хлебни изделия - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Уведомление за прекратяване на договор - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Изпълнен договор за хляб - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Изпълнен договор за хлебни изделия - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. юли - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане за м.август - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане за м.септември - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 06 Януари 2016