ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 7

Уникален номер в регистъра на АОП: 2778

Началната дата: 30.04.2021 08:00

Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

АОП линк


Периодични доставки на лекарствени продукти по РС №РД-11.163/29.03.2021

Договори и споразумения по ОП
 • Договор Фаркол АД от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 12:00
 • Договор Инбиотех ООД от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Договор Софарма Трейдинг АД от 08.07.2021 г. - Публикувано на: 08 Юли 2021 - 09:00
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 09:11
 • Обявление за приключване на договор Инб. - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:16
 • Обявление за приключване на договор Софар. - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:17
 • Обявление за приключване на договор Фаркол - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:19
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 29 Април 2021 - 09:20
 • Проекто договор - Публикувано на: 29 Април 2021 - 09:20
 • Протоколи
 • Съобщение за жребий - Публикувано на: 20 Май 2021 - 12:00
 • Протокол по РД 11-163/29.03.2021 г. - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 14:00
 • Приложения 1 към Протокол по РД 11-163 - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 14:00
 • Приложение 2 към Протокол по РД 11-163 - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 14:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Юни 2021 - 15:00
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 2780

  Началната дата: 30.04.2021 08:10

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  Периодични доставки на лекарствени продукти по РС №РД-11-158/26.03.2021

  Договори и споразумения по ОП
 • Договоор Фаркол АД от 05.07.2021 г, - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 13:00
 • Договор Търговска лига-ГАЦ АД от 02.07.2021 г. - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 14:00
 • Договор Дансон -БГ ООД от 02.07.2021 г. - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 15:00
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 09:20
 • Обявление за приключване на договор Фаркол - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:21
 • Обявление за приключване на договор Дансон - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:22
 • Обявление за приключване на договор Т.Лига - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:23
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 29 Април 2021 - 09:43
 • Проекто договор - Публикувано на: 29 Април 2021 - 09:43
 • Протоколи
 • Протокол РД-11-158/26.03.2021 г. - Публикувано на: 09 Юни 2021 - 16:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Юни 2021 - 13:00
 • Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП: 2178

  Началната дата: 05.04.2021 15:56

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ "Св. Иван Рилски" по РС № РД-11-151/19.03.2021 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Фаркол АД от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:00
 • Договор Софарма Трейдинг АД от 08.07.2021 г. - Публикувано на: 08 Юли 2021 - 09:00
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД от 19.07.2021 г. - Публикувано на: 19 Юли 2021 - 16:00
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 09:30
 • Обявление за приключване на договор Софарма - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 15:00
 • Обявление за приключване на договор Фаркол - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 16:00
 • Обявление за приключване на договор Фьоникс - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 17:00
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 05 Април 2021 - 15:56
 • Проекто договор - Публикувано на: 05 Април 2021 - 15:56
 • Протоколи
 • Съобщение за жребий - Публикувано на: 11 Май 2021 - 12:40
 • Протокол по РД 11-151/19.03.2021 г. - Публикувано на: 14 Май 2021 - 17:00
 • Приложение 1 към Протокол по РД 11-151 - Публикувано на: 14 Май 2021 - 17:00
 • Приложение 2 към Протокол по РД 11-151 - Публикувано на: 14 Май 2021 - 17:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2021 - 17:00
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 2169

  Началната дата: 05.04.2021 17:19

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ "Св. Иван Рилски" по РС№ РД-11-102 от 25.02.2021 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Фаркол АД от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:00
 • Договор Софарма Трейдинг АД от 08.07.2021 г. - Публикувано на: 08 Юли 2021 - 09:00
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 09:24
 • Обявление за приключване на договор Фаркол - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:28
 • Обявление за приключване на договор Софарма - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:29
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 05 Април 2021 - 15:19
 • Проекто договор - Публикувано на: 05 Април 2021 - 15:19
 • Протоколи
 • Протокол РД-11-102/25,02,2021 г. - Публикувано на: 14 Май 2021 - 18:00
 • Приложение 1 към Протокол РД-11-102 - Публикувано на: 14 Май 2021 - 18:00
 • Приложение 2 към Протокол РД-11-102 - Публикувано на: 14 Май 2021 - 18:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2021 - 17:00
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 2159

  Началната дата: 05.04.2021 14:47

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  Периодични доставки на лекарствени продукти за стационара на ДПБ "Св. Иван Рилски" по РС№ РД-11-62 от 01.02.2021 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Фаркол АД от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 14:00
 • Договор Софарма Трейдинг АД от 08.07.2021 г. - Публикувано на: 08 Юли 2021 - 09:00
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД от 19.07.2021 г. - Публикувано на: 19 Юли 2021 - 16:00
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 11:00
 • Обявление за приключване на договор Фаркол - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:39
 • Обявление за приключване на договор Софарма - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:40
 • Обявление за приключване на договор Фьоникс - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:42
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 05 Април 2021 - 14:47
 • Проекто договор - Публикувано на: 11 Април 2021 - 23:59
 • Протоколи
 • Съобщение за жребий - Публикувано на: 11 Май 2021 - 12:41
 • Протокол по РД 11-62/01.02.2021 г. - Публикувано на: 14 Май 2021 - 17:00
 • Приложения 1 и 2 към Протокол по РД 11-62 - Публикувано на: 14 Май 2021 - 17:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2021 - 17:00
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 2124

  Началната дата: 02.04.2021 15:50

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  Доставки на лекарствени продукти за ДПБ "Св. Иван Рилски" по Рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор Фаркол АД от 05.07.2021 г. - Публикувано на: 05 Юли 2021 - 10:00
 • Договор Инбиотех ООД от 02.07.2021 г. - Публикувано на: 02 Юли 2021 - 10:00
 • Договор Софарма Трейдинг АД от 08.07.2021 г. - Публикувано на: 08 Юли 2021 - 09:00
 • Договор Фьоникс Фарма ЕООД от 19.07.2021 г. - Публикувано на: 19 Юли 2021 - 16:00
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юли 2021 - 11:00
 • Обявление за приключване на договор Софар. - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:35
 • Обявление за приключване на договор Фаркол - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:35
 • Обявление за приключване на договор Фьоникс - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:36
 • Обявление за приключване на договор Инбиотех - Публикувано на: 18 Февруари 2022 - 09:37
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 02 Април 2021 - 15:50
 • Проекто договор - Публикувано на: 02 Април 2021 - 15:50
 • Протоколи
 • Съобщение за жребий - Публикувано на: 11 Май 2021 - 12:43
 • Протокол по РД 11-55/28.01.2021 г. - Публикувано на: 14 Май 2021 - 16:00
 • Приложения 1 към Протокол по РД 11-55 - Публикувано на: 14 Май 2021 - 16:00
 • Приложение 2 към Протокол по РД 11-55 - Публикувано на: 14 Май 2021 - 16:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 17 Май 2021 - 17:00
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 2117

  Началната дата: 02.04.2021 14:48

  Вид на поръчката: Вътрешен конкурентен избор

  АОП линк


  Доставки на лекарствени продукти за ДПБ "Св. Иван Рилски" по Рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договоор Софарма Трейдинг АД от 08.07.2021 г, - Публикувано на: 08 Юли 2021 - 09:00
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 02 Април 2021 - 14:48
 • Проекто договор - Публикувано на: 02 Април 2021 - 14:40
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:00
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Април 2021 - 13:00