ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0004

Началната дата: 16.10.2015 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Предоставяне на услугата кетъринг - ежедневно приготвяне и доставка на храна - за пълен храноден на пациентите настанени в ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”.От 07:30 часа до 08:00 часа следва да бъде доставяна закуската; От11:30 часа до 12:00 часа следва да бъде доставян обяда От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята Графикът може да бъде променян по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение АОП - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Информация за сключен договор за изпълнение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Ценова оферта - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Техническо предложение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Информация от АОП за изпълнен договор - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Решение - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Информация за преписката - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Информация по чл. 27, ал. 2 от ЗОП - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Документация за участие - Публикувано на: 16 Октомври 2015
 • Гаранция за Участие
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 31 Декември 2015
 • Плащания
 • Плащане по договор за януари - Публикувано на: 03 Февруари 2016
 • Плащане по договор за февруари и март - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Май 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане по договор - Публикувано на: 06 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Информация за отваряне на цени - Публикувано на: 01 Декември 2015
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Решени за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Декември 2015