ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2015-0001

Началната дата: 17.02.2015 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Периодични доставки на хляб и хлебни изделия за стационара на ДПБ „Св.Иван Рилски” -  

Обособена позиция № 1 „ хляб „ - хляб Добруджа

Обособена позиция № 2 „ хлебни изделия ” - баници, кифли, геврек и др.закуски

Документация
 • Обявление - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Решение - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Документация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 04 Април 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решени за избор на изпълнител - Публикувано на: 24 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор по поз.1 - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Покана за сключване на договор по поз.2 - Публикувано на: 14 Май 2015
 • Информация за сключени договори в АОП - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Договор за доставка на хляб - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Договор за доставка на хлебни изделия - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Уведомление за прекратяване на договор - Публикувано на: 04 Януари 2016
 • Изпълнен договор за хляб - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Изпълнен договор за хлебни изделия - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 11 Май 2015
 • Информация за освобождаване на гаранция за участие - Публикувано на: 21 Май 2015
 • Плащания
 • Плащане за м. юли - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане за м.август - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане за м.септември - Публикувано на: 06 Октомври 2016
 • Плащане за м. октомври - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане за м. ноември - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане за м. декември - Публикувано на: 06 Януари 2016