ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9043523

Началната дата: 06.07.2015 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Доставка на бензин А95 и ГСМ за наличните МПС на ДПБ "Св. Иван Рилски" по видове и количества, съгласно приложената техническа спецификация.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Ценово предложение - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Техническо предложение - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Информация в АОП - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Съобщения до медиите - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Иформация от АОП - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 17 Юли 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 05 Февруари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Плащане - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Плащане - Публикувано на: 07 Септември 2016