ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9037244

Началната дата: 10.12.2014 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Превоз на персонала на ДПБ "Св.Иван Рилски"- сутрешен и вечерен курс по определен маршрут. За един курс - отиване и връщане - 50 км

Договори и споразумения по ОП
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Приложение към договор - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Ценова оферта - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Свидетелство за съдимост - Публикувано на: 30 Декември 2014
 • Документация
 • Обявление - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Решение - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Документация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 23 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Февруари 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Март 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016