ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 30

Уникален номер в регистъра на АОП: 9064346

Началната дата: 16.05.2017 14:31

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


[„Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на ДПБ Нови Искър със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет месеца, считано от датата на сключване на договора, съгласно чл.293, ал.1 от  КТ”

Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 15 Юни 2017
 • Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Номер на ОП в АОП - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Заповед 181/16.05.2017 г. - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Информация за публикуване на обява - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Обява по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 16 Май 2017
 • Номер в АОП за удължаване на срок - Публикувано на: 26 Май 2017
 • Информация за удължаване на срока -АОП - Публикувано на: 26 Май 2017
 • Заповед за удължаване на срока - Публикувано на: 26 Май 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 02 Юни 2017