ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 31

Уникален номер в регистъра на АОП: 9066325

Началната дата: 17.07.2017 14:47

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


„ ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО  СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО,  ОДЕЯЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРЕХИ НА БОЛНИ СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА  ДПБ  "СВ.ИВАН РИЛСКИ "”

Договори и споразумения по ОП
  • Договор за изпълнение - Публикувано на: 08 Август 2017
  • Документация
  • Документация и образци - Публикувано на: 17 Юли 2017
  • Заповед - Публикувано на: 17 Юли 2017
  • Обява по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Юли 2017
  • Информация за обява по чл20.,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Юли 2017
  • № на инф.в АОП - Публикувано на: 17 Юли 2017
  • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 26 Юли 2017
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 01 Август 2017