ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 33

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2017-0002

Началната дата: 31.10.2017 13:59

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


               Доставка на газьол за промишлени и комунални цели за отопление на стационара на Държавна психиатрична болница „Св.Иван Рилски” – отоплителен сезон 2017/2018 г.

 

            Вид и количества както следва:

Наименование на стоката: газьол за промишлени и комунални цели/Газьол ПКЦ/ за отопление

Количество: 52 000 литра + 20%


 

Документация
  • Конкурсна документация и образци - Публикувано на: 31 Октомври 2017
  • Обявление АОП - Публикувано на: 31 Октомври 2017
  • Решение АОП - Публикувано на: 31 Октомври 2017
  • Публикация в АОП - Публикувано на: 31 Октомври 2017
  • Решения за прекратяване
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП - Публикувано на: 16 Ноември 2017
  • Приключване и прекратяване
  • ОБЯВЛЕНИЕ АОП ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОП - Публикувано на: 16 Ноември 2017