ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 37

Уникален номер в регистъра на АОП: 9076165

Началната дата: 17.05.2018 11:30

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за персонала на

ДПБ Нови Искър  със средства от фонд социално-битово и културно обслужване /СБКО/ за срок от дванадесет  месеца, считано от датата на сключване на договора,

съгласно чл.293 ал.1 от КТ.”  2018 г.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор от 20.06.2018 г. - Публикувано на: 20 Юни 2018
  • Документация
  • Документация за участие и образци - Публикувано на: 17 Май 2018
  • Заповед № 207/17.05.2018 г. - Публикувано на: 17 Май 2018
  • Обява по чл20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 17 Май 2018
  • Информация зя публикувана обява - Публикувано на: 17 Май 2018
  • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 29 Май 2018
  • Протоколи
  • Протокол от 08.06.2018 г. - Публикувано на: 08 Юни 2018