ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9089442/21.06.2019 г.

Началната дата: 21.06.2019

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


Обособена позиция №1 : ИЗВЪРШВАНЕ  НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ  ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ  НА  ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР

Обособена позиция №2 : РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В  АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА  ПРИ  ДПБ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР

Договори и споразумения по ОП
 • Договор позиция № 1 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Договор позиция №2 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Документация
 • Обява по чл.20,ал.3 , т. 1 от ЗОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Информациия АОП № 9089442/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Заповед № 327/21.06.2019 г. - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - указания - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложения - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Приложение № 2 към техн.спецификация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Кол.ст/на сметка /КСС/ - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проект на договор поз.№ 1 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Проек на договор поз.№ 2 - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция позиция №1 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Гаранция позиция № 2 - Публикувано на: 13 Август 2019
 • Протоколи
 • Протокол № 1 - Публикувано на: 19 Юли 2019