ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 46

Уникален номер в регистъра на АОП: 46

Началната дата: 07.07.2021 09:00

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


https://app.eop.bg/today/147138

T147138-Експорт-20210707.zip

Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП

Кратко описание / документация :

Предметът на обществената поръчка е „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА  ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” от
 ПЛС – Позитивен лекарствен списък/, разделени в 3 /три/ обособени позиции. Всяка обособена позиция съдържа различен брой номенклатурни единици, както следва:

 • Обособена позиция 1 – Медикаменти  действащи върху нервната система  ;
 • Обособена позиция 2 – Антибиотици ;
 • Обособена позиция 3 – Други медикаменти за лечение на придружаващи заболявания;

 

Уникален номер на поръчката

00393-2021-0003

Начин на възлагане / пазарни консултации

Покана до определени лица

Обект на поръчката

Доставки

Прогнозна стойност (без ДДС)

BGN 32 450,0000

 

 

График

Етап 1:

Подаване на оферти

Име Дата / Начална дата Крайна дата и час:

Подаване на заявления/оферти 07 юли 2021 (ср), 12:07 17 юли 2021 (съб), 23:59

Отваряне на заявления/оферти 19 юли 2021 (пон), 10:00

График

 

Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП

„ФАРКОЛ" АД ЕИК 102227154, mhfarkol@farkol.bg; „Медофарма” ЕООД, ЕИК 121578346,

georgi.katinov@medopharma.com;„ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД с ЕИК 203283623, P.dereliev@phoenixpharma.bg;

„Инбиотех” ООД, ЕИК 040293034, office@inbiotech-bg.com;"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД с ЕИК 103267194

i.pavlov@sopharmatrading.bg;

Документация
 • Указания - документация - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническа спецификация позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • техническо предложение - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №1 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №2 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • ценово предложение -позиция №3 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Проекто - договор - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00
 • Декларации образци 6,7 и 8 - Публикувано на: 07 Юли 2021 - 13:00