ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00393-2014-0003

Началната дата: 13.10.2014 07:00

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Периодични доставки на различни хранителни продукти, консервирани хранителни продукти, млечни продукти и месо и месни продукти за стационара на ДПБ „Св.Иван Рилски”

Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Обявление - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Документация - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Съобщение до медиите - Публикувано на: 13 Октомври 2014
 • Разяснение по документацията
 • Информация на АОП - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за ценово отваряне - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за оценка и разглеждане на офертите - Публикувано на: 15 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Декември 2014
 • Покана за сключване на договор - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Договори - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Ценова оферта - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Техническо Предложение - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Гаранция за Участие
 • Съобщение за освобождаване на гаранции за участие - Публикувано на: 09 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Май 2015
 • Плащане - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Плащане - Публикувано на: 09 Септември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 07 Декември 2015
 • Плащане - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащане - Публикувано на: 04 Февруари 2016