ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 28

Уникален номер в регистъра на АОП: 9058675

Началната дата: 16.11.2016 13:00

Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка

АОП линк


извършване на строително-монтажни работи (СМР) в първо мъжко отделение(МО) ,  първо женско отделение (ЖО) и мъжко гериатрично отделение (МГПО)  на ДПБ”Св.Иван Рилски ” гр.Нови Искър , ул.”Христо Ботев ” № 140.  „Ремонт на три болнични отделения” при ДПБ Св.Иван Рилски - Нови Искър - посочени в техническата спецификация.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Документация
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОБРАЗЦИ - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ОБЯВА ЗА ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ИНФОРМАЦИЯ за публикувана обява - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • ПРОЕКТО -ДОГОВОР - Публикувано на: 16 Ноември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Гаранция за изпълнение - Публикувано на: 14 Декември 2016
 • Протоколи
 • Оценителен лист - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Протокол № 1 /09.12.2016 г. крайно класиране - Публикувано на: 09 Декември 2016