ДПБ Св. Иван Рилски


Вътрешен номер в системата: 37

Уникален номер в регистъра на АОП: 9078721

Началната дата: 20.07.2018 11:10

Вид на поръчката: Обява за покана

АОП линк


2018 г .„ ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО  СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО,  ОДЕЯЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРЕХИ НА БОЛНИ СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА  ДПБ  "СВ.ИВАН РИЛСКИ "”

Договори и споразумения по ОП
  • Договор пране № 100818 - Публикувано на: 10 Август 2018
  • Документация
  • Документация за участие - Публикувано на: 20 Юли 2018
  • Обява за ОП - чл.20,ал.3 от ЗОП - Публикувано на: 20 Юли 2018
  • Заповед - Публикувано на: 20 Юли 2018
  • Обява в АОП № 9078721/20.07.2018 г. - Публикувано на: 20 Юли 2018
  • Обява в АОП за удължаване на срока - Публикувано на: 30 Юли 2018
  • Образци към документацията - Публикувано на: 20 Юли 2018
  • Протоколи
  • Протокол утвърден на 06.08.2018 г. - Публикувано на: 06 Август 2018